REZYDENCJA IM. ZYGMUNTA MYCIELSKIEGO W WIŚNIOWEJ

ORGANIZATORZY: Strzyżowskie Towarzystwo Muzyczne, Towarzystwo im. Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej

Zasady udziału w rezydencji?

O rezydencję ubiegać się mogą muzycy wykonawcy (soliści i kameraliści),
kompozytorzy, muzykolodzy, krytycy i publicyści muzyczni, pisarze, poeci
i naukowcy zainteresowani dorobkiem Zygmunta Mycielskiego oraz bliskich
mu twórców lub/oraz w swojej działalności artystycznej nawiązujący do ich
osiągnięć. Wniosek można złożyć indywidualnie lub jako zespół (dotyczy to
zwłaszcza muzyków-kameralistów).

Kontakt


Dyrektor Rezydencji: Grzegorz Oliwa, tel.: 502 253 843, 
email: strzyzowskietm@gmail.com lub goliwa_2705@o2.pl

Termin składania wniosków do 15 czerwca 2024 roku.
Odpowiedź w sprawie przyjęcia na rezydencję do 30 czerwca 2024.

STRZYŻOWSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE

38-100 Strzyżów, ul. Mostowa 2
tel.: 502 253 843
email: strzyzowskietm@gmail.com
KRS: 0000025897
REGON: 690352026
NIP: 8191258497
nr rachunku: 93 1240 2672 1111 0000 3266 6179

Konto „walutowe” STM:
SWIFT PKOPPLPW
IBAN PL 74124026721978001137268774

Zarząd STM:

Grzegorz Oliwa

Prezes
Strzyżowskiego Towarzystwa Muzycznego

Agnieszka Pikula

Wiceprezes
Strzyżowskiego Towarzystwa Muzycznego

Alicja Gwiszcz

Sekretarz
Strzyżowskiego Towarzystwa Muzycznego

Jolanta Pieczek

Skarbnik
Strzyżowskiego Towarzystwa Muzycznego

dokumenty do pobrania