Nasz Dyrygent

Grzegorz Oliwa
jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie, którą ukończył w 1997 r. Następnie w roku 2008 uzyskał tytuł doktora habilitowanego w zakresie dyrygentury a w roku 2014 nadany mu został przez Prezydenta RP tytuł profesora sztuk muzycznych.Jeszcze podczas studiów w 1992 roku, Grzegorz Oliwa rozpoczął pracę zawodową w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Strzyżowie, w charakterze nauczyciela przedmiotów teoretycznych i chóru szkolnego. W 1999 roku objął stanowisko dyrektora tej szkoły. W latach 1990-2002 był liderem grupy wokalnej „Fiat Singers”, specjalizującej się w wykonawstwie muzyki gospel i spiritual.
Grzegorz Oliwa jest także założycielem i dyrygentem Strzyżowskiego Chóru Kameralnego, który powstał w 1994 r. przy Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie, zaś od 2014 r. prowadzi powstały w tym samym roku Podkarpacki Chór Męski. Koncertował także z Chórem Filharmonii Śląskiej, Tarnowską Orkiestrą Kameralną oraz Przemyską Orkiestrą Kameralną. Wspólnie z Rzeszowską Orkiestrą Kameralną dokonał również nagrań utworów znajdujących się w zbiorach biblioteki Muzeum-Zamku w Łańcucie - „Muzykalia łańcuckie” oraz „Muzykalia łańcuckie – koncerty”.
Od 1998 jest pracownikiem naukowym na Wydziale Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie obecnie pracuje na stanowisku profesora. 
Od 2001 roku był członkiem zarządu Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie, od 2002 dyrektorem artystycznym, a od 2005 do 2022 roku pełnił funkcję prezesa tego stowarzyszenia. Prowadził również wielokrotnie seminaria i wykłady dla dyrygentów oraz uczestniczył w pracach jury różnorakich festiwali chóralnych.
Od 2001 roku jest członkiem Strzyżowskiego Towarzystwa Muzycznego a od 2014 jego wiceprezesem. W 2003 roku został wpisany na listę ekspertów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2006 roku jest regionalnym koordynatorem Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska”, obecnie kuratorem Akademii Chóralnej działającej przy Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.5 października 2023 r. Grzegorz Oliwa uhonorowany został Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze "Gloria Artis".